Behandeling op school

Als kinderen een achterstand in de motorische ontwikkeling hebben, krijgen ze hier vaak last van op school. Ze zijn bijvoorbeeld niet in staat om vlot en leesbaar te schrijven of kunnen niet lekker meedoen bij de gymles. Daarom hechten we veel waarde aan onderzoek en behandeling op locatie. We onderzoeken samen het probleem en werken daarna in een aantal behandelingen toe naar een oplossing hiervan.