Over ons

Fysiotherapeute Priene Chadly-Schaap werkt al jaren met kinderen die problemen ondervinden op het gebied van de motoriek.

Ze heeft zich gespecialiseerd in het werken met kinderen die moeite hebben met het schrijven, kinderen met een hersenbeschadiging en kinderen die problemen hebben op het gebied van de sensorische prikkelverwerking.

Ze heeft op verschillende scholen voor speciaal onderwijs gewerkt, waaronder de van Detschool ( voor kinderen met een psychiatrische stoornis, bv. Autisme) en de Alexander Roozendaal school ( voor kinderen met een spraak en/of taalstoornis).

Door eerst goed te onderzoeken waarmee kinderen specifiek moeite hebben, ze vervolgens het vertrouwen te geven dat ze dit kunnen leren en samen gericht te oefenen, heeft ze al heel wat kinderen van hun problemen af kunnen helpen.